HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9326
ime GRÜNWALD, Josip st
zvanje
zanimanje     
šumarski nadzornik
     


lokacija

rođen28. 8. 1862.Subotište /Srijem/
apsolvirao1882.
umro25. 11. 1930.Zagreb Nakon završene gimnazije odabrao je šumarsku struku i posao na Gospodarsko-šumarsko učilište u Križevce, na kojem je učio šumarstvo. Apsolvirao je 1882.
 Neposredno po završetku školovanja stupio je u praksu kod šumarskog ureda vlastelinstva pl. obitelji Ghyczy u čabru, Gorski kotar. Nakon dvije godine rada položio je pri unutarnjem odjeljenju Zemaljske vlade u Zagrebu državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
 U listopadu 1888.g. imenovan je općinskim šumarom u Gornjoj Rijeci, kotar Novi Marof, gdje ostaje do 1895.g. Tada je prilikom reorganizacije šumarske službe kod političke uprave imenovan kotarskim šumarom u Varaždinu. Na tome mjestu ostaje nekoliko godina do premještaja za kotarskog šumara u Daruvaru. Prema nepotpunim podacima, nakon I. svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske, premješten je u Požegu županijskoj oblasti u svojstvu šumarskog izvjestitelja, a nedugo zatim imenovan je šumarskim nadzornikom.
 Nakon ukinuća županije u Požegi, premješten je Primorsko-krajiškoj oblasti u Karlovcu, gdje je i umirovljen 6.9.1925., nakon 36. godina rada.
 Okušao se i u pisanju. U Lovacko-ribarskom vjesniku pisao je o lovu na vidre u Varaždinskoj županiji (LRV 3,1894., s. 44-45).
 Kao umirovljenik nastanio se u Zagrebu, gdje, nakon kratke i teške bolesti, umire 1930. Sahranjen je na Mirogoju.
 Bio je do smrti redoviti član Hrvatsko - slavonskog šumarskog društva, odnosno Jugoslavenskog šumarskog udruženja.

 H.D.: Josip Grünwald, (Nekrolog). Šum. list 2,1931., s. 81.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 408.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 D. H.: † Josip Grünwald., ŠL 2/1931, s.81 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM