HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9327
ime GRÜNWALD, Josip ml.
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak, visi šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9327)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen11. 2. 1881.Orahovica
apsolvirao1905.
umro28. 10. 1948.Seona /Našice/ Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu prislonjenoj na Mudroslovni fakultet u trajanju od šest semestara. Apsolvirao je škol. g. 1904.-05. Stručni državni ispit položio je u Zagrebu 1907.
 Prema Borošiću, služi u struci od 13.5.1908. Započeo je raditi na veleposjedu bana Turkovića u Kutjevu, odakle 1908. prelazi za šumarskog referenta kotarskoj oblasti u Jastrebarskom. G. 1912. premješten je u istom svojstvu u Đakovo, a krajem 1915. ponovo u Jastrebarsko.
 G. 1918. premješten je kotarskoj oblasti u Našice do 1927.g. Tada je postavljen za direktora Direkcije šuma na Sušaku gdje ostaje do kraja 1929., kada je premješten najprije za direktora Direkcije šuma u Vinkovcima, a ubrzo početkom 1930. Banskoj upravi Savske banovine u Zagreb. Kao visi šumarski savjetnik 1941.g. prelazi u Ministarstvo šuma i ruda NDH i iste godine odlazi u mirovinu.
 Na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu bio je honorarni nastavnik iz lovstva (lovna privreda) od 1933. do 1943.g.
 Zaslužan je za rad Šumarskog udruženja, kojemu je bio mnogo godina potpredsjednik i odbornik, sto je naglašeno u ediciji "Hrvatsko šumarsko društvo 1846.-1996."
 Osim stručne i nastavne djelatnosti bavio se i publicističkom djelatnošću. Objavio je nekoliko članaka u Šum. listu i u nekim drugim edicijama.

1Preveo i popratio Josip Grünwald, 1915: Uzgoj bagrema.. Š.L. 5-6, s.113 PDF
2Ing. Josip Grünwald (Našice), 1923: Eksproprijacija velikih šumskih posjeda u korist države i samoupravnih tijela. Š.L. 2, s.65 PDF
3Male šumske općine u Hrvatskoj i Slavoniji. Zbornik "Pola stoljeća šumarstva", Zagreb 1926., s. 269-278.
4Josip Grünwald., 1933: Šume na kršu Savske banovine.. Š.L. 2, s.122 PDF
5Ing. J. Grünwald., 1938: Dr. Fran Kušan: Ljekovito bilje.. Š.L. 11, s.590 PDF

nedeterminirano:
6NEKI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1934., s. 70, 71.
 Borošić, J.: SIS, (pod Grinvald) s. l, 3, 57, 83,133,143.
 *** Šum. nastava, s. 102, 206, 384.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 51, 70,121, 407.
 *** Šum. enciklopedija 2,1983., s. 45.
 *** HŠD 1996., s. 152,153,171,197,198.
 Piškorić, O.: Josip Grunwald, dipl. inž. šum., Portreti. ŠL 11-12,1992., s. 554-555.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: JOSIP GRÜNWALD, dipl. inž. šum., ŠL 11-12/1992, s.554 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM