HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9338
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
učitelj prirodopisa
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9338)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima služio je od listopada 1870. do umirovljenja u travnju 1876.
 Predavao je fiziku, mineralogiju, tloznanstvo, botaniku i klimatologiju.

 *** Šum. nastava, s. 40.
 *** Spomenica PMF Zagreb, 1974., 1996.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM