HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID934
ime J., Vladimir  - stariji
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     


lokacija


 Sin Vjekoslava i Matilde rođ. Ferulja. Osn. školu završio je u Gerovu, a srednju u Rijeci. U šumarstvu se zaposlio 1949. god. Cijeli radni vijek bio je šum. poslovođa u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo. Dobar je organizator u radu. Vrsni je poznavalac terena i odličan puholovac. U mirovinu otišao je 1991. s više od 40 godina radnog staža. Kao umirovljenik živi u Gerovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM