HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9340
prije
ime HAČKA BADANJEK, Danijela  - Lela
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9340)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena26. 12. 1965.Bjelovar
apsolvirala1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirala15. 1. 1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1993.Šumarija Ivanskapripravnica
1996.Šumarija Čazmarevirnica
umrla16. 11. 2012. Kći Marijana i Danice. Potječe iz obitelji službenika. Srednju školu polazila je u CUO Bjelovar i završila je 1985.
 Studij šumarstva upisala je 1.10.1985. g. na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirala je 15.1.1993. iz područja ekonomike Šumarstva. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Šumarstvo i šumarska politika Švicarske. "
 Iste godine zapošljava se kao pripravnik u Šumariji Ivanska UŠP Bjelovar, a 1996.godine zasniva stalni radni odnos na radnom mjestu revirnika u Šumariji Čazma gdje ostaje sve do svoje prerane smrti. Svakodnevne zadatke na poslu izvršavala je marljivo i s punom odgovornošću u čemu je nije sprječavala ni teška bolest. Bila je izuzetan prijatelj i uvijek zračila vedrinom i optimizmom iako se godinama hrabro borila sa zloćudnom bolesti. Iza sebe je ostavila dvije prekrasne kćeri i supruga s kojim ju je spojila ljubav prema šumarskom pozivu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM