HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9347
ime HAJEK, Bogoslav ml.
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9347)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen18. 2. 1867.Nova Ves /Češka/
umro7. 5. 1932. 
 Rođen je u češkoj, a od djetinjstva je u Hrvatskoj. U Bjelovaru polazi pučku školu i završava šest razreda gimnazije. Kao sin šumarnika, Hajeka Bogoslava starijeg, upravitelja Križevačke imovne općine u Bjelovaru od 1875. do 1901. g., zavolio je prirodu i želja za šumarskom strukom dovodi ga u Križevce, gdje je na Gospodarsko-šum, učilištu završio šumarstvo 1886.
 Nakon završenoga školovanja stupio je u službu kao šumarski vježbenik kod Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru i u tom je svojstvu ostao do kraja 1887. Tada je dekretom Zemaljske vlade u Zagrebu imenovan šumarskim vježbenikom I. Banske imovne općine u Glini, gdje je proveo omeđivanje suma te imovne općine koje do tada još nisu bile omeđene.
 Godine 1889. položio je u Zagrebu državni stručni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva.
 U studenome 1892. imenovan je protustavnikom Ogulinske imovne općine u Ogulinu, gdje ostaje do kraja travnja 1894. g., kada je dekretom Zemaljske vlade u Zagrebu imenovan šumarskim procjeniteljem kod Gospodarstvenoga ureda Novogradiške imovne općine u Novoj Gradiški. Tada dolazi do izražaja djelatnost B. Hajeka, ml. kao šumara - stručnjaka. Došavši u Novu Gradišku kao taksator, zatekao je manjkavosti u izradi gospodarskih osnova. Našao se pred zadatkom uređivanja velikog šum. gospodarstva. Neumornim radom dovršio je ranije započete gospodarske osnove, a proveo je i njihovu reviziju. Nastojao je provesti i reambulaciju međa.
 Kao taksator radio je i na katastru pravoužitnika imovne općine pa je proveo reviziju katastra.
 Njegovom je zaslugom izgrađena šumsko - industrijska željeznička pruga u sume "Babje gore", kojom je omogućena eksploatacija starih bukovih sastojina i podmirenje potreba pravoužitnika imovne općine za ogrjevom. Pruga je izgrađena u suradnji sa Šumarskom akademijom u Zagrebu.
 Taksatorske poslove vodio je do 1922. g. kad je imenovan šumarskim savjetnikom. Od tada obavlja poslove zamjenika upravitelja Gospodarstvenog ureda do 1925., kada je umirovljen.
 Napisao je i vise članaka i objavio ih u Šumarskom listu. Tako piše o odnosu tla i vegetacije u članku "Praktično ustanovljenje vrsti i sastava tla" (1892. )- Na trinaest vrsti tla, koje klasificira na principu fiziografskih svojstava, kemijskog i mineralnog sastava te sadržaja humusa, donosi popis biljnih vrsta, koje indiciraju određeni tip tla.
 G. 1897. piše o gospodarenju i upravi Novogradiške imov. općine. Krajem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća šumari nastoje konstruirati sto preciznije instrumente za mjerenje promjera. S tim u svezi Hajek, B. ml. objavljuje članak "Tetivnica" (1900. ). Svojim člankom izazvao je polemičku raspravu u stručnom tisku. U svezi s tim kasnije je konstruirao svoju zaokružbenu promjerku koja je prozvana >Hajekova promjerka< (1920. ). O problemu zaokruživanja promjerke polemizirao je i s A. Levakovićem.
 Napisao je i članak o prihodnoj vrijednosti suma i prilog za sastavak šumsko - odštetnog cjenika (1918. ), a u članku iz 1919. daje prijedloge za "uređivanje šumarstva u Kraljevini SHS".
 Objavio je i nekoliko napisa o pravoužitničkim pitanjima.
 četrdeset i dvije godine bio je vrijedan član i suradnik Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, odnosno Jug. šumarskog udruženja.
 Bio je i osnivač prvog Sokolskog društva u Novoj Gradiški.

1, 1892: Praktično ustanovljenje vrsti i sustava tla. Š.L. 3, s.124 PDF
2Piše B. Hajek, 1897: Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške. Š.L. 4, s.148 PDF
3Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šumah krajiških imovnih obćina. Šum. list. 9., s. 305-307.
4Piše B. H., 1898: Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.. Š.L. 10, s.402 PDF
5Piše B. H., 1899: Danska metoda prorede.. Š.L. 5, s.240 PDF
6Piše B. Hajek ml., 1899: Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šumah krajiških imovnih obćina.. Š.L. 6, s.305 PDF
7Piše B. Hajek, 1900: Tetivnica.. Š.L. 7, s.410 PDF
8Piše B. H. ml., 1901: Tetivnica.. Š.L. 4, s.197 PDF
9Studija od B. H, 1901: O lugu i lužnjaku.. Š.L. 9-10, s.437 PDF
10O lugu i lužnjaku. Šum. list 1901., s. 438-454.
11Piše B. Hajek, 1914: Temeljne zasade uredjenja šumskog gospodarstva gradiške imovne obćine.. Š.L. 7, s.273 PDF
12Piše B. Hajek, šumarnik, 1918: Prihodna vrijednost šume.. Š.L. 1-2, s.3 PDF
13Napisao Bogoslav Hajek, šumarnik, 1918: Razredi udaljenosti šuma.. Š.L. 7-8, s.181 PDF
14Predloži za uređenje šumarstva u Kraljevini SHS. Šum. list 1919., s. 202-204.
15Piše B. Hajek, šumarnik, 1920: Moja tetivnica.. Š.L. 1-3, s.2 PDF
16Protuodgovor odgovoru (Š. L. 1920., s. 7. ) na "ispravak" formula Dr. Levakovića u raspravi "o zaokruživanju promjera. Šum. list 1920., s. 174-176.
17Priopćio B. Hajek, 1920: Oznaka međa okružja na nacrtima.. Š.L. 1-3, s.18 PDF
18Piše nadšumarnik B. Hajek, 1920: Moja tetivnica.. Š.L. 7, s.157 PDF
19Piše nadšumarnik B. Hajek., 1920: Protuodgovor odgovoru na „ispravak" formula g. Dr. Levakovića, u raspravi „O zaokruživanju promjera.. Š.L. 8, s.174 PDF
20Piše: nadšumarnik B. Hajek., 1920: Odgovor na „K´ članku „Moja tetivnica".. Š.L. 8, s.177 PDF
21Hajek Bogoslav (N. Gradiška), 1924: Pravo žitelja pravoužitnika krajških imovnih općina. Š.L. 9, s.447 PDF
22Pravo žitelja pravoužitnika krajiških imovnih općina. Šum. list 1924., s. 447-452 i 1925., s. 747-750.
23Bogoslav Hajek (Nova Gradiška), 1925: Pravo žitelja pravoužitnika Krajiških Imovnih Općina.. Š.L. 12, s.747 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Hradil, D.: Bogoslav Hajek, šumarski savjetnik Gradiške imovne općine u p., (Nekrolog). Šum. list 6, 1932., s. 401-403.
 *** Brat Hajek Bogoslav, šumarski savjetnik u m. Narodne novine 98, 1932., br. 117., s. 4.
 Borošić, J.: SIS, s. 18.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I., s. 14, 61, 115, 122, 141, 168, 210.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 50, 101, 131, 138, 192, 407.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Odlikovanje — Imenovanja. — † Šumarnik Bogoslav Hajek., ŠL 12/1901, s.614 PDF
 HRADIL, Dragutin: † Bogoslav Hajek., ŠL 6/1932, s.401 PDF
 

  Rođen je u Češkoj, a od djetinjstva je u Hrvatskoj. U Bjelovaru polazi pučku školu i završava šest razreda gimnazije. Sin je Bogoslava Hajeka, upravitelja Križevačke imovne općine u Bjelovaru. U Križevcim na Gospodarsko-šumarskom učilištu završava šumarstvo 1886. Nakon toga radi u nizu imovnih općina po Hrvatskoj, da bi se skrasio u Novoj Gradiški gdje ostavlja znatna traga u uređivanju novogradiških šuma, ali i gradnji šumske pruge do Babje Gore. Puno piše u Šumarskom listu, uglavnom o problematici gospodarenja šumama imovnih općina, a pravu polemiku izaziva objavom svojih pronalazaka: najprije tetivnice - specifične promjerke bez pokretnih dijelova (koja nije zaživjela), a potom i zaokružbene promjerke, koja se i danas naziva Hajekova promjerka.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM