HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9348
ime HAJEK, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9348)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen22. 7. 1926.Vinkovci
apsolvirao1949.
diplomirao1950.
umro17. 6. 2014.Našice

 Sin Viktora i Marije r. Maričić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz službeničke obitelji: otac mu je bio nadcestar, a majka domaćica. Pučku je školu završio u Vukovaru 1937. g., a V. mušku realnu gimnaziju u Zagrebu 1945.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum, fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1950. g.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Šumariji Boljara u ŠG "Papuk" Osijek (1.6.1951.-31.10.1951.), gdje je bio zamjenik upravitelja Šumarije, a zatim bio je zamjenik upravitelja Šumarije u Dardi (ŠG "Papuk" Osijek) (1.11.1951.-31.1.1953.).
 U ŠG "Krndija" Našice prešao je 1.2.1953. g. Najprije je gotovo 11 godina bio upravitelj Šumarije Koska (1.2.1953.-31.12.1963.), a onda je prešao u Radnu zajednicu - Našice, gdje se zadržao od 1.1.1964. do 31.5.1991. g. na dužnostima: rukovoditelja proizvodnog sektora, interne kontrole, plansko-analitičkog sektora, savjetnika za organizaciju rada i direktora OOUR za uzgoj i zaštitu suma "Krndija" Našice.
 U toku radnog vijeka sudjelovao je na II. šumarskom kongresu u Ohridu i III. šumarskom kongresu na Bledu, član je HŠD.

Kao umirovljenik živio je u Našicama, gdje je i umro 17.6.2014.

 *** HŠD 1996., s. 335, 336.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM