HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9350
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9350)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1984.
diplomirao1985.

član HŠD ogranak
Karlovac

27.02.1985

Izvan HŠ

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Emilije r. Gabula, Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Klinča-selu 1976., a srednju u Građevinskom obrazovnom centru u Zagrebu 1980. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1985.
 Poslije diplomiranja, od svibnja 1985. do svibnja 1986. bio je pripravnik u Šumariji Pisarovina. Poslije odsluženja vojnog roka u svibnju 1987. g. zaposlen je kao šumarski inženjer u operativi u istoj šumariji. Na tome radnome mjestu ostao je do kraja 1989. g., a onda je u Šumariji Pisarovina postavljen za zamjenika upravitelja. Na tom je mjestu godinu dana, a onda je početkom 1992. g. postavljen na mjesto upravitelja Šumarije Pisarovina i na tom je mjestu bio do pisanja ovih podataka (1994. ).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM