HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9360
ime H., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1988.
diplomirao19. 9. 1989.

član HŠD ogranak
Bjelovar

10.12.1992

Vanjski član

diplomirani inženjer šumarstva Sin Božidara i Anđele r. Veljačić. Hrvat, katolik. Otac mu je dipl. veterinar, a majka profesorica. I osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Bjelovaru, i to: osnovnu školu 1977., a CUO 1981.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 19.9.1989.
 Revirnički staž je odradio u Upravi šuma Bjelovar, a nakon toga u Šumariji Sirač. 08.05.1995.g. zapošljava se u Bjelovarsko-biulogorskoj županiji kao šumarski i lovni inspektor. Tijekom 1999.g prelazi u sastav Državnog inspektorata u Zagrebu te radi na poslovima gospodarskog inspektora za područje poljoprivrede i šumarstva.
01.01.2005. prelaskom u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva radi kao viši šumarski i lovni inspektor - voditelj odsjeka lovstva Područne jedinice Zagreb (Karlovačka županija, Zagrebačka županija, grad Zagreb, Bjelovarsko-bilogorska županija i Sisačko-moslavačka županija). Član je HŠD ogranak Bjelovar.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM