HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9361
ime H., Viktor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9361)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao10. 6. 1924.

 Na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu studirao je šumarstvo. Apsolvirao je škol. g. 1922.-23., a diplomirao 10.6.1924. Državni ispit položio je 1926. u Beogradu.
 Prema nepotpunim podacima, bio je zaposlen u Šum. upravi Ogulin Imovne općine Brinje kao visi pristav i kao sef Uprave od 2.8.1931. Bio je i gradski šumar u Zagrebu. Surađivao je na problematici zaštite prirode s Odjelom za zaštitu prirode NRH i na toj je dužnosti umirovljen.

 Borošić, J.: SIS, s. 6, 73, 94, 143.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM