HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9365
ime H., Igor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9365)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao3. 3. 1993.

 Sin Milivoja i Željke r. Kos. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Bjelovaru. G. 1986. završio je Elektrotehničku srednju školu u CUO Bjelovar.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1986. g. na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 3.3.1993. g. iz ekonomike Šumarstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Suvremena šumarska politika ponovno ujedinjene Njemačke. "
 G. 1994. radio je kao pomoćnik taksatora u Odjelu za uređivanje suma US Bjelovar.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 161.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM