HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9366
ime H., Dalibor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9366)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Sin Đure. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Potječe iz službeničke obitelji.
 Nakon sto je završio srednju elektrotehničku školu, upisao se 1.10.1986. g. na Šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu. Odsluživši vojni rok u trajanju od jedne godine, studirao je šumarstvo i diplomirao iz područja dendrometrije. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Izjednačenje distribucije prsnih promjera jednodobnih sastojina pomoću teorijskih distribucija. "

1Dalibor Hatić, Oleg Antonić, Željko Španjol, Josip Križan, 2000: Growth of the old oak trees in Croatia: the preliminary results of the TGECC programme. GŠP vol. 37 s. 311
2Alen BERTA, Vladimir KUŠAN, Josip KRIŽAN, Denis STOJSAVLJEVIĆ, Dalibor HATIĆ, 2017: POSJEDOVNE I POVRŠINSKE ZNAČAJKE ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ PREMA REGIJAMA. Š.L. 1-2, s.57 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM