HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9379
ime HERAK, Milan - Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9379)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 5. 1933.Hreljin /Rijeka/
apsolvirao1958.
diplomirao2. 2. 1959.
umro1. 2023.
dodatne listeHŠD četvrtak Sin Milana i Magdalene r. Laboš. Hrvat, grkokatolik. Potječe iz učiteljske obitelji. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Vinkovcima: osnovnu 1943. g., a Realnu gimnaziju 1952.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 2.2.1959.
 Nakon diplomiranja, poslije odsluženja vojnog roka, zapošljava se 1960. g. u taksaciji tadašnjeg ŠG "Spačva" u Vinkovcima. Na poslovima uređivanja suma neprekidno je radio do 1969.
 Od 1970. do 1973. g. u svojstvu terenskog asistenta prof. dr. Đ. Rauša sa ŠF u Zagrebu radio je na kartiranju šumskih zajednica Spačvanskog bazena. Uskoro se osposobljava za takav samostalan rad te je do 1973. g. kartirao preostali dio Spačvanskog bazena i ostale šumske površine tadašnjeg šumskoga gospodarstva. Samostalno je kartirao i veći dio nizinskih suma slavonsko-brodskog područja.
 Od 1974. sve do 1987. g. ponovno radi na poslovima uređivanja suma, odnosno izradi osnova gospodarenja za gospodarske jedinice vinkovačkog, slavonsko-brodskog i našičkog područja.
 Ne prekidajući potpuno vezu sa taksacijom, vraća se 1987. g. (tada na radnom mjestu taksatora) kartiranju fitocenoza nizinskih suma osječkog (valpovačkog) i našičkog područja. Od jeseni 1990. ponovno radi na poslovima uređivanja Suma, koje poslove, u svojstvu samostalnoga taksatora, obavlja do studenoga 1995. g. kada je imenovan za savjetnika upravitelja Uprave suma Vinkovci, koju je dužnost obavljao i prigodom prikupljanja podataka (1996. ).
 Živi u Vinkovcima sa suprugom Ljupkom, nećakinjom dr. sc. Josipa Balena, poznatog i nedavno rehabilitiranog šumarskoga stručnjaka i znanstvenika.
 Osim sto je dugogodišnji član Hrvatskoga šum. društva, ing. Milan - Juraj Herak, aktivan je član tamburaške sekcije RKUD-a "Šumari", Vinkovci, još od 1967.

1Herak, M. J., 1995: Mr. sc. NIKOLA SEGEDI, dipl, inž. šum. 1937-1995.. Š.L. 4, s.159 PDF
2Herak, M. J., 2001: Martin Krajina (1932 - 2001). Š.L. 3-4, s.236 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM