HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9390
ime H., Vilim
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski inspektor
     


lokacija

apsolvirao1953.
diplomirao1954.

 Sin Ivana i Pauline r. Tomac. Hrvat, ateist. Otac mu je bio trgovac, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Vrbovskom 1929., a Državnu realnu gimnaziju na Sušaku (Rijeka) 1937.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1954.
 U toku II. svjetskog rata radio je kao crtač-nadničar u Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo NDH (12. 1.-30.7.1943.). Od 1.8.1943. do 9.5.1945. bio je u domobranstvu NDH. Po završetku rata bio je upravitelj Šumarije u Vrbovskom (5.7.1945.-31.12.1951.), zatim pola godine šumarski referent NO Kotara Delnice, naredne pola godine (1952. ) bio je predsjednik Poljoprivredne zadruge u Vrbovskom. Od 1.1.1953. god. bio je u dvogodišnji mandatu predsjednik Općine Vrbovsko, a zatim upravitelj Šumarije Novi Vinodolski (1.2.1955.-31.3.1962.). U međuvremenu (1961. ) boravio je tri mjeseca u Torinu (Italija) na usavršavanju za uzgoj brzorastućih četinjača, te suzbijanju borovog četnjaka biološkim putem. Od početka travnja 1962. do 31.5.1964. g. na dužnosti je direktora DIP-a Novi Vinodolski. Zatim je postavljen za šumarskog inspektora za općine Crikvenicu, Senj, Krk, Rab i Pag (1.6.1964.-30.11.1965.), a nakon toga interni je šumarski inspektor u Šum. gospodarstvu Senj (1.12.1965.-31.7.1971.). Od l. VI-11. 1971. do 31.10.1976. komercijalni je direktor u Šum. gospodarstvu Senj. Posljednje radno mjesto bilo mu je mjesto šumarskog inspektora u Zajednici općina Rijeka za područje Istre, Hrv. primorja i Gorskog kotara (1.11.1976.-30.11.1980.).
 U mirovinu odlazi 1.12.1980. g. Kao umirovljenik stanuje i živi u Novom Vinodolskom, član je Šumarskog društva Senj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Vilim Hibler (1918 – 2003), ŠL 3-4/2004, s.218 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM