HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9394
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9394)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1935.
diplomirao10. 2. 1936.
djelovao Ivanska kod Bjelovara

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1934.-35., a diplomirao 10.2.1936.
 Prema nepotpunim podacima 1940. radio je u Šumariji Ivanska, a 1950. u Šumariji Žabno, ŠG Bjelovar.
 Podatke o kretanju u službi nismo primili.

 *** Šum. nastava, s. 358.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM