HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9402
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1969.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1973.
diplomirao1974.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1975

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva Sin Josipa i Slavice. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Ferdinandovcu 1965. g., a srednju šumarsku u Karlovcu 1969.
Paralelno sa Šumarskom školom završio trogodišnju Političku školu i učlanjen u SKJ.
 Na ŠF u Zagrebu studirao je na Šumsko-gospodarskom smjeru. Diplomirao je 1974.
Za vrijeme studija bio član Nastavničkog vijeća (predstavnik studenata).
Aktivni sudionik "Hrvatskog proljeća", organizator štrajka na Šumarskom fakultetu, isključen iz SKJ, proglašen politički nepodobnim. Trpio i druge sankcije, koje su kasnije ispravljene.
 Nakon diplomiranja pripravnički staž obavio je u ŠG Koprivnica (1.7.1974.-1.6.1976.), s tim sto je godinu dana bio na odsluženju vojnog roka. Prvo radno mjesto bilo mu je referent za iskorišćivanje suma u ŠG Koprivnica, Šumarija Đurđevac.
 Od 1.9.1983. g. do 1.2.1984. vršitelj je dužnosti upravitelja Šumarije Đurđevac, a zatim upravitelj je Šumarije Repaš (1.2.1984.-1.9.1985.) koja je tada bila u sastavu ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.
 Sljedeće radno mjesto bilo je mjesto sefa Komercijalnog odjela u OOUR-u "Iskorišćivanje suma" Đurđevac - ŠG "M. Birta" Bjelovar (1.9.1985.-31.12.1987.).
 U vrijeme "funkcionalne organizacije" hrvatskog šumarstva bio je 1988. i 1989. g. upravitelj Šumarije Đurđevac u OOUR-u "Iskorišćivanje suma" Đurđevac.
 Od ustrojstva "Hrvatskih suma" p. o. Zagreb u Upravi suma Koprivnica stručni je suradnik za iskorišćivanje suma u proizvodnom odjelu, te sef proizvodnog odjela.
 Od 1.5.1993. stručni je suradnik za iskorišćivanje suma u Službi za proizvodnju Direkcije "HŠ" p. o. Zagreb.
 Sudjelovao je na nekoliko savjetovanja, simpozija i kongresa šumarske struke u Hrvatskoj.
 Član je HŠD.
Član je Hrvatske narodne stranke u kojoj obnaša funkcije na razini Općine i Županije. Živi u Đurđevcu.

1Hodić, I., 1997: Postaju li upitna temeljna načela šumarstva i smisao osnivanja J. P.. Š.L. 9-10, s.543 PDF
2Hodić, I., 1998: Neki dojmovi s posjeta na dva radilišta austrijskih saveznih šuma, organiziranih u okviru programa 23. Svjetskog prvenstva sjekača.. Š.L. 11-12, s.564 PDF
3Hodić, I., 2001: U Hrvatskoj FSC sustav. Š.L. 9-10, s.545 PDF
4Pjesma hrvatskih šumara; HŠD, Zagreb 2004. BIB
5GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2009. godinu; Hrvatske šume, Zagreb 2010. BIB
6GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2010. godinu; Hrvatske šume, Zagreb 2011. BIB
7Hodić,I., Z. Jurušić, 2011: Analiza primarne otvorenosti šuma kojima gospodare HŠd.o.o. Zagreb kao podloga za kreiranje buduće politike izgradnje šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.487 pdf
8Ivan Hodić, 2013: Mr. sc. Marija Tomek, dipl. ing. šum. (1926–2013). Š.L. 3-4, s.269 PDF
9Ivan Hodić, 2014: ANTE TOMLJENOVIĆ (1932–2014). Š.L. 9-10, s.538 PDF
10Ivan Hodić, 2015: IVAN MATIJEVIĆ (1950–2015). Š.L. 11-12, s.613 PDF
11Šumarija Đurđevac VAŽNA SASTAVNICA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA; Golden marketing, Zagreb 2019. BIB
12Ivan Hodić, 2022: Đuro Kranželić, dipl. ing. šum. (1944. – 2021.). Š.L. 1-2, s.93 PDF
13Ivan Hodić, 2023: Razmišljanje s povodom. Š.L. 1-2, s.82 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM