HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9411
ime H., Gabrijel
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. inž. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9411)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1974.Svibovec
srednje obr.1978.Varaždinopća gimnazija
apsolvirao1981.
diplomirao29. 9. 1982.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao2007.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao2011.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 10. 1982.Šumarija Ludbregrevirnik
trenutno, od2002.Šumarija Ludbregupravitelj šumarije
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Varaždin

1990

Šumarija Ludbreg

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dragutina i Štefanije r. Knapić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Svibovcu 1974. g., a gimnaziju u Varaždinu 1978.
 Šumarstvo je studirao na ŠF Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 29.9.1982. s temom "Ekološki aspekt šteta od ledenog ovoja na šumskim sastojinama gospodarske jedinice Kalnik". Magistrirao 2007. godine s temom "Unapređenje poslovanja šumarije razvojem osnovnih funkcija upravljanja". Doktorirao 2011. godine s temom "Sukcesija vegetacije nakon sječe kultura četinjača na Kalniku", sve na ŠF Sveučilišta Zagreb Zagreb.
 Od 1.10.1982. zaposlen je u Šumariji Ludbreg. Na radnom mjestu revirnika do 2002. godine, od kada je imenovan upraviteljem Šumarije Ludbreg, član je HŠD. Živi u Ludbregu.
 Autor knjige "ŠUME KALNIKA",izdane 2012.godine.Nakladnička kuća Tonimir Varaždinske Toplice.

1Horvat, Gabrijel, 2009: Unapređenje poslovanja šumarije razvojem osnovnih funkcija upravljanja. Š.L. 1-2, s.39 pdf
2Jozo Franjić, Gabrijel Horvat, 2012: Kalničke proljetnice. Š.L. 3-4, s.179 PDF
3ŠUME KALNIKA; Tonimir, Varaždinske toplice 2012. BIB
4Gabrijel HORVAT, Jozo FRANJIĆ, 2016: INVAZIVNE BILJKE KALNIČKIH ŠUMA. Š.L. 1-2, s.53 pdf
5Jozo FRANJIĆ, Gabrijel HORVAT, Daniel KRSTONOŠIĆ, 2016: NOVO NALAZIŠTE I SINTAKSONOMSKE ZNAČAJKE PASJEGA TRNA (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.111 pdf
6Jozo Franjić, Gabrijel Horvat, 2016: DANAŠNJE STANJE RASPROSTRANJENOSTI KEBRAČA (Myricaria germanica /L./ Desv., Tamaricaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.168 PDF
7Gabrijel Horvat, 2020: Ante Stanković, dipl. ing. šum. (1940. – 2020.). Š.L. 3-4, s.221 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRANJIĆ, Jozo: Gabrijel Horvat, ŠL 1-2/2012, s.95 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM