HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9416
ime HORVAT, Pavle
zvanje
zanimanje     
ing. građevinarstva
      redovni prof. geodezije na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i profesor na Šum. akademiji i Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu


lokacija

rođen15. 9. 1879.Zemun
umro5. 11. 1936.Zagreb

 U Zemunu je završio pučku školu, a zatim i realnu gimnaziju 1895. g. Tehniku je studirao u Beču i 1900. g. diplomirao je na Građevno-inženjerskom odsjeku.
 Nakon diplomiranja najprije radi u Bosni na gradnji željeznica, pa se vraća u Zemun i služi u Vodnoj zajednici za isušenje jugoistočnog Srijema, a zatim kao gradski inženjer.
 Od 1911. do 1919. g. stalno je namješten kao profesor Šumarske akademije u Zagrebu. Predaje geodeziju (1911.-1919. ), opće Šumarsko graditeljstvo (1911.-1918. ), gradnju cesta i željeznica (1911.-1919. ), šumska otpremna sredstva (1912.-1919. ), tehničku i građevnu mehaniku (1911.-1912. ) i tlocrtno crtanje (1911.-12. ). Bio je pročelnik Akademije škol. g. 1912.-13. i 1915.-16. i predstojnik Kabineta za geodeziju.
 G. 1911. na Akademiji je postojao i dvogodišnji geodetski tečaj, osnovan na početku 1908.-09. škol. g. (s obilježjima visokoškolske nastave). Uz šumarske stručnjake na Šumarskoj akademiji obrazuje u Geodetskom tečaju i specijalne stručnjake za geodeziju.
 Od 1919. g. redovni je profesor Tehničke visoke škole (od 1926. Tehnički fakultet) u Zagrebu. Istodobno predaje na Šumarskom odjelu Gospodarsko - šumarskog fakulteta u Zagrebu geodeziju (1919.-1930. ), šumske komunikacije (1919.-1926. ) i terensko crtanje (1926.-1928. ).
 "Brojne šumarske generacije prošle su kroz njegove ruke, brojni šumari zahvaljuju mu svoje obrazovanje. Bio je rijetko obljubljen među svojim đacima. Vjerovao je mladosti i osvajao ju tom vjerom kao i svojom neposrednošću i blagošću" (N. N., Šum. list 1938. ).
 Geodetski tečaj prelazi 1919. na Tehničku visoku školu. Zaslugom prof. P. Horvata u siječnju 1920. g. Geodetski tečaj prerasta u Geodetsko-inženjerski odjel sa osam semestara, a 1923. g. spaja se sa već postojećim Kulturno - inženjerskim odjelom u jedinstveni Kulturno-tehnički i geodetski odjel. Pavle Horvat, kao osnivač Odjela, bio je i dugogodišnji predstojnik i organizator Odjela. Na Odjelu je predavao nižu geodeziju, geodetsko računanje i agrarne operacije. Također je bio osnivač i dugogodišnji predstojnik Geodetskoga zavoda, kao najstarijeg zavoda Odjela, osnovanog kada i Tehnička visoka škola (1919).
 P. Horvat uviđao je golem značaj geodezije i kulturne tehnike za razvoj sela i tome je razvoju posvetio sav svoj život. Kao predstojnik Odjela za geodeziju i kulturnu tehniku Tehničkog fakulteta u Zagrebu bio je i tehnički nadzornik komasacijskih radova. Zaslužan je za unapređivanje tih radova i razvitak agrarnih operacija u Hrvatskoj. Da je imao pravo u svojim nastojanjima, dokazuje golema površina od 750 tisuća katastralnih jutara komasiranog i isušenog zemljišta od 1926.-1943. g., sto je, osim malih iznimaka, djelo đaka zagrebačkog Geodetskog tečaja i Kulturno-geodetskog odsjeka.
 Prof. Pavle Horvat samoprijegorno je obavljao nastavničke i mnogobrojne druge dužnosti na Tehničkom i Gospodarsko - odnosno Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu uvjeren da ih ne smije napustiti dok se za njih ne odgoje mladi. "Naša je dužnost da stvorene institucije sačuvamo budućoj generaciji, a ona neka gradi dalje, " znao je govoriti prof. P. Horvat.
 Pisao je udžbenike iz geodezije i objavio nekoliko zapaženih članaka.
 Ali, njegov organizam nije mogao izdržati sve te napore i teška bolest prerano ga je slomila.
 Bio je potpredsjednik prve Glavne uprave Udruženja geometra i geodeta Kraljevine Jugoslavije.

1Tehnička provedba agrarnih reforma. Hrvatska njiva 48, 1918., s. 813-814.
2Generalna direkcija katastra. Glasilo geometara SHS 1-2, 1919., s. 22-23.
3Niža geodezija, (udžbenik). Izdanje kluba tehničara slušača, Zagreb 1920., s. 1-174.
4Grupisanje seljačkog zemljišnog imanja (komasacija zemljišta). Novi život, knj. 8., sv. 12, 1921. -1922., s. 373-377.
5Tehnički fakultet Univerziteta u Zagrebu i agrarne operacije. Godišnjak Sveučilišta Kr. Jugoslavije u Zagrebu 1924. -29., 1929., s. 1081-1092.
6Niža geodezija i teorija najmanjih kvadrata. Zagreb, 1925.
7Geodezija (litografirano). Izdanje Udruženja slušača tehničkog fakulteta, Zagreb 1928., s. 1-833, 1930., 1933., s. 1-319.
8Nekoliko napomena o stalnoj suradnji gospodarskih stručnjaka pri provedbi komasacionih poslova. Gospodarska smotra 1-2, 1929., s. 17-20.

 Golubović, R.: Prof. ing. Pavle Horvat. Tehnički list 21-22, 1936, s. 344.
 *** Inž. Pavle Horvat, geometarski i Geodetski glasnik, Bgd 1936., s. 465-466.
 Udruženje: Univerzitetski profesor ing. Pavle Horvat, in memoriam. Geodetski list l, 1937., s. 1-3.
 N. N.: Prof. ing. Pavle Horvat. Šum. list 2, 1938., s. 96-98.
 Horvat, S.: Nekrolog prof. ing. Pavlu Horvatu. Godišnjak Hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu za 1933. /34. - 1938. /39., s. 234-235.
 Horvat, S.: Prof. ing. Pavle Horvat. Alma mater Croatica, br. 9., 1939-40., s. 414-415.
 Horvat, S.: Spomenica Tehničkog fakulteta za škol. g. 1942. /43., Zagreb 1943., s 38, 40-42, 172.
 *** Šum. bibliografija I, s. 131.
 *** Šum. nastava, s. 67, 99-100, 106-107, 111, 116, 120, 177, 203, 383-384, 429.
 Merkler, Slijepčević i Soldo: Monografija Geodetske tehničke škole, Zagreb 1995., s. 106-107.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 N. N.: † Prof. Ing. Pavle Horvat., ŠL 2/1938, s.96 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM