HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9417
ime H., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9417)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao1964.

 Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Koprivnici, a zatim je studirao i god. 1964. diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Dana 16.3.1965. nastupio je
 pripravničke mjesto u Institutu za šumarska i lovna istraživanja NRH, u Odjelu za ekologiju i tipologiju suma, gdje se isticao marljivošću i 1968. položio stručni ispit. Zbog materijalnih i osobnih razloga napušta službu u institutu (18.10.1968.) i odlazi s obitelji u Vancouver u zapadno - kanadskoj provinciji Britisch Columbia (S. Bertović).
 U svome radu, u crnogoričnim prašumama kanadske tajge, ing. Horvat bio je savjetnik za iskorišćivanje suma. Taj položaj je obuhvaćao: prikupljanje terenskih podataka, izradu karata sa svim tipografskim elementima i tipovima suma, izradu planova sjeća i kasnijih pošumljavanja.
 U međuvremenu, 1982.-1985., S. H. specijalizirao je hortikulturu, završio visoku školu za menadžere te ovladao poslovima računovodstva i financija. Promijenio je i posao prešavši u firmu City of Vancouver, koja održava perivoje (npr. poznati Stanley park) i brine se o ostalom gradskom uresnom raslinstvu.
 Požrtvovnošću, domoljubljem i vlastitim novcem S. H. i tamošnji Hrvati izgradili su u Vencouveru Hrvatski kulturni centar "Kralj Tomislav", a u sirim zajedničkim akcijama kupljena je i zgrada za hrvatsko veleposlanstvo u Otawi.
 Ing. S. Horvat postigao je ugled uspješnoga šumarskoga stručnjaka i kanadskoga građanina, a nakon sto stekne potrebne uvjete namjerava mirovinu provesti u slobodnoj Hrvatskoj i rodnoj Koprivnici.

1GEODETSKI INSTRUMENTI I MAŠINE ZA RAČUNANJE NA GEODETSKOJ IZLOŽBI 1935; UDRUŽENJE GEOMETAR A I GEODETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, ZAGREB 1935. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠIM, 1986., s. 118, 144, 177.
 Mrkobrad, M.: Sudbine (Stjepan Horvat), hrvatski šumar u Kanadi. Hrvatske sume III, 42, (od 23. XII. 1994. ), Zagreb 1994., s. 24.
 *** ŠIB, 1996., s. 144.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GREGUREC, Josip: Stjepan Horvat (1940 – 2004), ŠL 9-10/2004, s.595 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM