HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9422
ime HORVATINOVIĆ, Slavko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
      šumarski inspektor i savjetnik

                                                                IZBOR      (knjiga2/9422)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 7. 1929.Mali Rastovac /Crnac/
niže obr.1942.Voćin
srednje obr.1950.Osijekgimnazija
apsolvirao1954.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1955.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1956.Šumarija Slatinareferent uzgoja
1958.Šumarija Lipovacupravitelj
1960.Šumarija Cernaupravitelj
1961.ŠG Vinkovcireferent za uzgoj
1963.Kombinat Spačvadirektor Pogona šumarstva
1970.ŠG Hrast Vinkovcidirektor
1978.Ministarstvo poljoprivrede i šumarstvaglavni inspektor, pomoćnik ministra
1993.JP Hrvatske šume Zagrebsavjetnik direktora
umirovljen1995.
umro26. 10. 2015.Zagreb
dodatne listeHŠD četvrtak, predsjednici HŠD Sin Milana i Margarete r. Brusač. Potječe iz šumarske obitelji: otac mu je bio lugar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Voćinu 1942., a Gimnaziju u Osijeku 1950.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1955. g.
 Poslije diplomiranja, od 1956. do 1958. g. radio je u Šumariji Slatina kao referent uzgoja. Na području Šumskog gospodarstva Vinkovci radio je u vremenu od 1958. do 1977. g. Od 1958.-1960. g. bio je upravitelj Šumarije Lipovac, od 1960.-1961. g. upravitelj je Šumarije Cerna, a od 1961.-1963. g. referent je za uzgoj za područje Gospodarstva. Od 1963.-1970. obavlja dužnost direktora Pogona šumarstva u tadašnjem Kombinatu "Spačva", a od 1970.-1977. g. direktor je Šumskog gospodarstva "Hrast" Vinkovci.
 Godine 1978. prelazi u Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Zagreb, gdje radi na mjestu glavnog inspektora za šume do 1985. g. kad je postavljen za pomoćnika ministra i na tom je mjestu ostao do 1993. g. Nakon toga prelazi u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagrebu za savjetnika direktora. Na tom je mjestu ostao do 11.7.1995. g. kada odlazi u mirovinu.
 U svom radnom vijeku napisao je veći broj članaka od kojih spominjemo onaj pod naslovom "Organizacijsko - kadrovsko stanje i poslovni rezultati u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci u 1972. godini" objavljenom u Zborniku o stotoj obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije" (s. 571-647) u izdanju JAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci (1974. ). bio je jedan od urednika Zbornika
 Bio je član je Hrvatskoga šumarskog društva Zagreb i Hrvatskoga lovačkog saveza.

Umro je u Zagrebu 26. listopada 2015. godine.

1ZBORNIK O STOTOJ OBLJETNICI ZNANSTVENOG I ORGANIZIRANOG PRISTUPA ŠUMARSTVU JUGOISTOČNE SLAVONIJE ; JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD VINKOVCI, VINKOVCI -SLAVONSKI BROD 1974. BIB
2HRAST 1974.; ŠG Hrast, Vinkovci, Vinkovci 1974. BIB
3Horvatinović, S., 1984: Uloga i zadaci Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije od 88. do 90. skupštine.. Š.L. 5-6, s.199 PDF
4Zaštita ptica selica na obalnom i otočkom području ove zime. L V 1-2, 1986., s. 7-8.
5Horvatinović, S., 2000: 125 god. Brodske imovne općine i organiziranoga šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 3-4, s.248 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Marinović, E.: A svi šute, (Razgovor s inž. Slavkom Horvatinovićem, glavnim inspektorom za šumarstvo i lovstvo). LV 5, 1985., s. 156-158.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 188, 410.
 *** HŠD 1996., s. 283, 299-309, 311-314, 317, 319, 324, 329-331, 337, 338, 342, 344, 349, 355, 356, 362, 365, 436, 441.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HARAPIN, Miroslav: SLAVKO HORVATINOVIĆ (1929-2015), ŠL 11-12/2015, s.614 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM