HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9430
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
doktor tehničkih znanosti, strojarski inženjer, izvanredni profesor Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9430)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Specijalnost mu je bila mehaničko-tehnološka problematika iz područja strojograđevnih metalnih i nemetalnih materijala.
 Od 1952. do 1953. honorarno je predavao opće i Šumarsko strojarstvo na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu.

1Umjetno sušenje drveta. Tehnički list, Zagreb 1938.
2Kemijski načini sušenja drvne građe. Šum. list 1945.
3Dodatno loženje parnih kotlova pakurom. Elektroprivreda 1949.
4O mogućnosti domaće proizvodnje kvalitetnih pila za drvo. Tehnički pregled 1950.
5Iz problematike konzerviranja drvenih stupova. Tehnički pregled 1950.
6Isprešavanje i termička obrada legura tipa dural. Ibid., 1952.
7Spaljivanje ugljene prašine. Tehn. pregled 1954.
8Titrajna Čvrstoća drveta. Ljetopis JAZU 1955.
9Aluminijske legure za obradu na automatima. Tehnika 1956.
10Plastično oblikovanje šipkastog materijala pomoću provlačenja. Ljetopis JAZU 1957.
11Iz problematike sušenja drvene građe. Zagreb 1961.

nedeterminirano:
12VAŽNIJI RADOVI

 *** Šum. nastava, s. 218, 383, 429-430.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM