HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9432
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski i lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9432)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao28. 3. 1953.

 Sin je Nikole i Ane r. Svetec. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničko - zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Oborovu, a III. mušku realnu gimnaziju u Zagrebu 1942.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 28.3.1953.
 Nakon diplomiranja od 1953. do 1956. g. bio je u Šumariji Velika Gorica zaposlen na uzgojnim radovima i iskorišćivanju suma.
 Nakon toga prelazi u Istru, gdje od 1956. do 1962. radi kao zamjenik upravitelja Šumarije Buzet, gdje je obavljao sve poslove: od vođenja rasadnika, pošumljavanja i eksploatacije suma, pa do otkupa tartufa. Od 1962. do 1971. radi kao upravitelj Šumarije Buzet, a od 1971. do 1977. zaposlen je u Šumariji Poreč na poslovima pošumljavanja, eksploatacije i otkupa drva. Od jeseni 1977. g. prešao je u Zajednicu općina Rijeka sa sjedištem u Puli u svojstvu inspektora za šumarstvo i lovstvo za područje Istre. S tog radnog mjesta 1981. otišao je u mirovinu.
 Živi u Poreču, član je HŠD.

1Tartufi. Članak u mjesečniku Dobro jutro", br. 182, 1978., Novi Sad, s. 18.
2Motovunska suma danas, Buzetski zbornik, 1978. Buzet, s. 195-200.

nedeterminirano:
3Tartufi, poznavanje, branje, uzgoj, pripremanje. Monografija. Mladost, Zagreb 3., s. 1-94.

 *** Šum. nastava, s. 363.
 *** HŠD 1996., s. 398.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM