HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9447
ime H., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9447)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao1953.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Stjepana i Eve r. Kapustić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji oca službenika i majke domaćice. Osnovnu je školu završio u Srem. Mitrovici, 1938. g., a Realnu gimnaziju u Varaždinu 1947.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1951.-52. na B-odsjeku, a diplomirao 1953. g.
 Nakon diplomiranja prvo radno mjesto bilo mu je u Šumariji Varaždin (1954.-1955. ). Zatim prelazi u Šumariju Ivanec, gdje ostaje četiri godine (1955.-1959. ). A onda je samo jednu godinu (1960. ) proveo u Dl Mundus-Florijan Bobić", da bi se vratio u ŠG Varaždin i u njemu proveo gotovo trideset godina (1961.-1990. ).
 Najprije je bio referent za plan i analizu (1961.-1968. ), zatim referent za iskorišćivanje suma (1968-1980. ), pa direktor ŠG Varaždin (1980.-1984. ) i na kraju savjetnik za poslove u šumarstvu (1984.-1990. ). G. 1990. otišao je u mirovinu.

1Husnjak, V., 1999: Ivan Žukina, dipl. inž. šum. (1909 - 1998). Š.L. 9-10, s.518 PDF
2Husnjak, V., 2004: Franjo Lampl (1955 – 2004). Š.L. 9-10, s.596 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 366.
 *** HŠD 1996., s. 432-434.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM