HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9458
ime I., Dušan
drugo ime
zvanje
zanimanje     
šumar
     


lokacija

apsolvirao1879.
djelovao Piroša (Mađarska)
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je učio na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, na kojem je apsolvirao 1879.
 God. 1882. bio je šumar u Kosinju, a 1890. taksator Otočke imov. općine.
 Povremeno se javljao u Šumarskom listu, ponajviše o aktualnim problemima u ličkom šumarstvu, pa pretpostavljamo da je bio zaposlen u Lici.

1piše Dušan Ilić, šumar., 1882: Razmatranja o stanju šuma i gospodarstva II. šumskoga kotara imovne obćine otočke. Š.L. 1, s.24 PDF
2Postotak odpadka kod izradbe drva. Šum. list 1883., s. 288-292; 1884., s. 69-73.
3Priposlao Dušan Ilić, kotarski šumar., 1884: Čista sječa u ličko-otočkom okružju.. Š.L. 3, s.141 PDF
4, 1885: Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati.. Š.L. 1, s.16 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 55, 95, 141, 168, 199, 210.
 Borošić, J.: SIS, s. 16.
 *** Šum. nastava, s. 48.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 408.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Imenovanja. — † Dušan Ilijić, ŠL 8/1894, s.364 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM