HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9459
ime ILIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik, lovni stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9459)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 5. 1895.Gospić
apsolvirao1919.
umro1. 1. 1951.Beograd /Srbija/ Rođen je u Lici, kao sin siromašnih roditelja, u obitelji s mnogo djece. Po završenom gimnazijskom školovanju izabrao je šumarsku struku. Studirao je na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. U vrijeme studija započeo je šumarsku praksu. Apsolvirao je 1919.
 Počeo je raditi 26.5.1920. kao kotarski šumarski referent u Novom Marofu kod Varaždina. Na toj dužnosti vodio je cesto neravnopravnu borbu sa privatnim šumoposjednicima, koji su pretvaranjem šumskih površina u poljoprivredna zemljišta nastojali izbjeći mjere agrarne reforme.
 Stručni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva položio je u Zagrebu 1921.
 G. 1925. preuzima upravu nad sekvestriranim šumama grofa Erdödyja.
 U razdoblju od 1927. do 1935. radi u Šumskoj upravi Vojni Križ (sada Križ) Direkcije šuma Zagreb. Prema dostupnim podacima, bio je 1933. g. upravitelj te šumske uprave u svojstvu šumarskoga savjetnika. Na tome mjestu uspješno je obavljao stručne poslove u šumskim kompleksima moslavačke gore i nizinskim predjelima Žutice. Uspješno je provodio radove oko njege mladih kultura, čišćenja mladih sastojina i visokih proreda.
 Od 1935. do 1941. g. obavljao je razne dužnosti kod Direkcije šuma u Zagrebu, najprije kao referent i inspekcijski činovnik za razne šumske uprave, a zatim kao sef lovstva za Savsku banovinu. Kao lovac i lovni stručnjak nastojao je unaprijediti lovstvo i lovnu privredu. Mnoga državna i privatna lovišta unaprijeđena su njegovim zalaganjem. Posebno je obratio pozornost uzgoju visoke divljaci u izdvojenom državnom lovištu "Bilogora".
 U tijeku II. svjetskog rata boravi u Srbiji (1941.-1945. ), a poslije rata, iako slabijeg zdravlja, sve do smrti, obavljao je razne odgovorne dužnosti pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva bivše FNRJ i u Privrednom savjetu FNRJ. Povjerena mu je, kao prvoklasnom stručnjaku i lovcu, obnova opustošenih lovišta i organiziranje lovstva i lovne privrede na čitavom teritoriju FNRJ. Također mu je
 povjerena Savezna uprava za lov Ministarstva šumarstva FNRJ, a kasnije i uprava saveznih lovišta.
 Posljednje dvije godine bio je honorarni profesor lovstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zemunu.
 Bio je član uprave Glavnog lovačkog saveza FNRJ i redoviti član Jugosl. šumarskog udruženja.

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 40, 92, 143.
 Dragišić, P.: Ing. Nikola Ilić, (Naši pokojnici). Šum. list 12, 1951., s. 425-426.
 *** Šum. nastava, s. 104.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 DRAGIŠIĆ, Petar: Ing. Nikola Ilić, ŠL 12/1951, s.425 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM