HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9466
ime ISAJEV, Ivan P.
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9466)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 2. 1898.Novočerkask /Rusija/
apsolvirao1925.
diplomirao21. 2. 1936.ŠF Zagreb
umro10. 11. 1960.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD, ruski studenti

 Otac Petar.
 Šumarstvo je započeo studirati na Gospodarsko-šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, a diplomirao je nakon promjene naziva fakulteta na Poljopriv-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25., a diplomirao 21.2.1936. Bio je asistent u Zavodu za uporabu šuma na PŠF u Zagrebu od 1923-1937. godine.
 Radio je u BiH. Od 1938–1940. bio je činovnički pripravnik u Šumarijama Višegrad i Okruglica i šum. pristav u Šumariji Podgrab. Stručni ispit položio je 1939. Za vrijeme rata radio je u Podgrabu i kao upravitelj Šumarije Srebrenica. Nakon rata radio je u Šumariji Ključ i vjerojatno u Prijedoru.
 Surađivao je u Šum. listu od 1925–1929., 1933. i 1937. (u potpisu i kao I.P.I.). Ponajviše je obrađivao teme iz Rusije, ali piše i o nekim stručnim pitanjima. U spomenici Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1926., surađivao je na izradi fotografija i crteža. Bio je član JŠU i HŠD. Konstruktor je “Isajevog visinomjera”.
 Naponema: U Leksikonu se navodi kao autor članka “Eksport ruskog drveta ...” (Šum. list 1935.). Međutim autor članka je Ivan D. Isajev iz Rusije koji je apsolvirao u Beogradu (Zemun 1932.), a radio je u Makedoniji (Skopje).
 .

1Udruženje studenata Rusa (1921-1926. ). Pola stoljeća šumarstva, s. 97-98, Zagreb 1926. (Čir. )
2Ivan Isaev (Zagreb), 1925: Šume Severne Rusije.. Š.L. 2, s.97 PDF
3Ivan Isajev, 1933: O značenju vlage u drvetu.. Š.L. 9, s.519 PDF
4Ing. I. P. Isajev, 1937: Modifikacija Christenovog visinomjera.. Š.L. 9, s.513 PDF
5Isajev I. P., 1982: Sastojina crnog bora prašumskog tipa u predjelu Duvnica (Višegrad). Š.L. 6-8, s.230 PDF
6Isajev, I. P., 1982: Pomlađena sječina crnoborove sastojine nedaleko Vardišta (Višegrad). Š.L. 6-8, s.252 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS I, s. 12, 143.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 87, 115, 199, 200, 225.
 *** Šum. nastava, s. 173.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM