HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9469
ime I., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9469)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao19. 3. 1984.
karijera1985.šumarski i lovni inspektor
1992.Ministarstvo poljoprivrede i šumarstvagranični inspektor za zaštitu bilja, načelnik Odjela
2006.JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županijeravnatelj
trenutno, od2012.Hrvatske šumečlan uprave

član HŠD ogranak
Zagreb

2012

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva Rođen je 27. kolovoza 1959. godine u Krapini gdje i sada živi, oženjen, otac punoljetne kćeri.
Osnovu i srednju školu (gimnaziju) završio u Krapini, a diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine.

Od 1985. godine radio kao šumarski i lovni inspektor, a od 1992. godine u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva kao granični inspektor za zaštitu bilja gdje je 1997. godine imenovan načelnikom Odjela granične inspekcije zaštite bilja. 1999. godine imenovan načelnikom Odjela zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemenarstva i rasadničarstva u istom Ministarstvu, a od 2004. godine radio na mjestu višeg stručnog savjetnika za zaštitu šuma u Upravi šumarstva.

2006. godine imenovan ravnateljem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije sa kojeg mjesta 2012. godine prelazi u Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb za člana Uprave.

1999. godine odlikovan odlikovanjem predsjednika Republike Hrvatske „Spomen medaljom Vukovar“ za djelatni doprinos mirnoj reintegraciji Podunavlja u ustavnopravni poredak RH.

Od zaposlenja do danas obavljao više funkcija, i to:
1986. – 2010. - predavača i predsjednik Županijske komisije Hrvatskog lovačkog saveza za lovstvo
1997. – Član izaslanstva Republike Hrvatske na pregovorima sa SR Jugoslavijom vezano za pogranični promet
1999. – 2000. – član Upravnog odbora “Hrvatskih šuma” p.o. Zagreb
2000. – 2003. - član Odbora za restrukturiranje “Hrvatskih šuma”
2000. – 2004. predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove “Park prirode Biokovo”
2001. - 2003. – nacionalni koordinator projekta “Nacionalna šumarska politika i strategija” (donacija Vlade Kraljevine Nizozemske u suradnji sa Svjetskom bankom)
2002. – 2006. član Upravnog vijeća Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanju posljedica katastrofa u Divuljama
Od 2002. – član Povjerenstva za zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije
2003. – član izaslanstva Republike Hrvatske na 4. Ministarskoj konferenciji o zaštiti šuma u Beču
2003. - 2004.– koordinator nacionalnog projekta „Državni program osuvremenjivanja otočnih poljskih, šumskih i protupožarnih putova i zaštite otočnih šuma i poljoprivrednih površina od požara“
2005. – zadužen za usklađivanje Zakona o šumama, Zakona o lovstvu i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu sa pravnom stečevinom - Smjernicama EU
2005. – imenovan članom radnu skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije – 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitani nadzor
2005. – imenovan članom Državne ispitne komisije za polaganje posebnog dijela Državnog stručnog ispita iz područja poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
2008. - 2012. - član Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije REGEA
2009. – 2012. - član Savjeta župana za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode
Od 2012. – predsjednik Upravnog vijeća Nacionalnog Parka Risnjak
Od 2012. – član Državne komisije za zakup državnih lovišta

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM