HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9478
ime IVANČIĆ, Mladenka
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9478)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena30. 12. 1957.Lokve
apsolvirala1980.
diplomirala1981.
djelovala Ravna Gora
umrla14. 11. 2022.Ravna Gora Kći Ivana Štiglića i Marice r. Sertic. Hrvatica, katoličke vjere. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završila u Lokvama škol. g. 1970.-71., a šumarsku školu u Delnicama 1975.-76.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 1981.
 Pripravnički staž odradila je u Šumariji Crni Lug, a potom je u istoj Šumariji referent za iskorišćivanje šuma. Nakon toga radila je u Šumariji Ravna Gora na mjestu koordinatora uzgoja u radnoj organizaciji OOUR-a uzgoja Delnice, Goransko-primorskog ŠG Delnice.
 U JP "Hrvatske šume" je revirnik u Šumariji Ravna Gora i obavlja poslove zaštite, uzgoja i iskorišćivanja šuma u Gospodarskoj jedinici "Velika Višnjevica".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM