HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9481
ime I., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9481)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao1982.

 Sin Save i Milke r. Milosevic. Otac mu je bio vojno lice, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio 1970., a Školu za obrazovanje geobušačkih kadrova 1975., obje u Varaždinu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1982.
 U Šumariji Lipik bio je referent eksploatacije (1982.-1986. ), a nakon toga je na mjestu taksatora u Taksaciji Zagreb (1986.-1988. ). Radio je i na mjestu referenta pripreme rada u Šumariji Zagreb (1988-1989. ). Od 1989. upravitelj je Radne jedinice Transport - Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Petar Ivanić (1956 – 2001), ŠL 7-8/2003, s.431 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM