HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9485
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
      profesor na šumarskim školama u Karlovcu i Delnicama, viši republički savjetnik

                                                                IZBOR      (knjiga2/9485)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao1970.

 Sin Gustava i Slavice r. Šantak. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1951., a IX. gimnaziju 1956. g.
 Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1970.
 Od veljače 1962. honorarni je nastavnik u Šumarskoj školi u Delnicama na mjestu stručnog učitelja za teorijske stručne predmete i praksu. Od 1.9.1962. zasniva stalni radni odnos.
 Napisao je skripta "Šumarska fitocenologija" i "Šumarska dendrologija", a bio je i suradnik pri pisanju skripata "Meteorologija s osnovama klimatologije. "
 Sudjelovao je pri osnivanju zbirki iz Šumarske fitocenologije, šumarske dendrologije i zaštite šuma. Bio je i suradnik u pripremi školske ekipe za natjecanje učenika u takmičenjima šumarskih škola bivše Jugoslavije.
 U listopadu 1974. ing. Ivanković zasniva radni odnos na Šumarskoj školi u Karlovcu gdje je radio na mjestu profesora stručnih teorijskih predmeta u obrazovanju mladeži i odraslih kao i na osposobljavanju radnika za rad motornom pilom, traktorima i dizalicama u šumarstvu, gdje sudjeluje u teorijskom i praktičnom dijelu nastave. Glavni predmet, koji je predavao, bio je strojarstvo -mehanizacija u šumarstvu.
 I na Šumarskoj školi u Karlovcu sudjelovao je u pripremama za natjecanje učenika. Karlovačka škola zauzima uvijek jedno od prvih mjesta.
 Za osposobljavanje šumskih radnika traktorista napisao je skripta "Zglobni traktori. " Bio je voditelj izobrazbe omladine, a kasnije i obrazovanja odraslih.
 Od 1.9.1984. zaposlen je kao stručni suradnik u SIZ-u šumarstva, drvne industrije, proizvodnje i prerade papira u Zagrebu, gdje ujedno vodi tehničku organizaciju rada Programskoga savjeta.
 Početkom 1991. g. zaposlio se pri Ministarstvu prosvjete i sporta Republike Hrvatske u Zagrebu na radnome mjestu višeg savjetnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011), ŠL 1-2/2012, s.110 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM