HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9487
ime I., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1975.
diplomirao1976.

 Sin Mate i Jelice r. Pečanić. Potječe iz seoske obitelji. Hrvat, katolik. Osnovnu je školu završio u Badljevini 1964., a gimnaziju u Pakracu 1968.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1976. g.
 Poslije diplomiranja zaposlen je kao komercijalni referent u "Exportdrvu", vanjska trgovina Zagreb (1977.-1980. ). Uslijedilo je radno mjesto referenta manipulacije u Šumskom gospodarstvu Našice, Šumarija Orahovica (1980.-1993. ). Nakon toga postavljen je za upravitelja Šumarije Slatinski Drenovac, Uprava šuma Našice i na tome se mjestu nalazio u vrijeme prikupljanja podataka za životopis (1994. ).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM