HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9492
ime I., Iris
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1984.
diplomirao12. 7. 1985.

 Kćerka Nikole. Hrvatica, hrvatskoga državljanstva. Potječe iz obitelji prosvjetnih djelatnika: majka joj je školski pedagog, a otac nastavnik. Žive u Zagrebu.
 Srednju naobrazbu stekla je u Zagrebu u CUO za kulturu i umjetnost. Maturirala je 1979. g. Iste godine u jesen upisala se na Šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu. Diplomirala je na Šumarskom odsjeku 12.7.1985.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM