HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9493
ime I., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9493)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1977.
diplomirao1978.
karijera1978.Bjelovar

član HŠD ogranak
Bjelovar

09.04.1980

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dane i Marije r. Đuračić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je umirovljenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru, kao i opću gimnaziju na kojoj je maturirao 1973.
 Studij šumarstva upisao je u jesen 1973. g. na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 1978.
 Prvo zaposlenje, u svojstvu pripravnika, dobiva u Šum. gospodarstvu "Mojica Birta" u Bjelovaru 1978. g., u Sektoru za uređivanje šuma. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža postaje taksator u istom sektoru, a od 1982. do 1992. tipolog, radeći na stručnim poslovima iz oblasti fitocenologije, pedologije i kreiranja tipoloških odsjeka za cijelo područje Gospodarstva, odnosno kasnije Uprave šuma Bjelovar.
 Godinu dana nakon osnutka JP "Hrvatske šume" 1992. imenovan je upraviteljem Šumarije Velika Pisanica, na kojoj se dužnosti zadržao do pisanja ovih redaka (krajem 1996. ).
 Aktivan je član Hrvatskoga šum. društva. Živi u Bjelovaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM