HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9495
ime I., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9495)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1898.
djelovao Rajevog Sela
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima, gdje je i apsolvirao 1898.
 Bio je član Šumarskog društva i suradnik Šumarskog lista i Lovačko-ribarskog vjesnika. Napisao je 11 članaka iz lovstva i ribolovstva. Kod Brodske imov. općine radio je od 1900-1919. godine.

1Priobćio Fr. Ivić, sluš. šumarstva, 1898: Nešto o izradbi i trgovini šljivarskih i pekmezarskih bačava te o dužicama iste.. Š.L. 7, s.267 PDF
2Piše F. Ivić, 1900: Šumske štete kod brodske imovne obćine.. Š.L. 6, s.361 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 20, 141.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 95.
 *** Šum. nastava, s. 53.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 408.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 411, 469.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM