HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9520
ime J., Amil
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9520)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao10. 6. 1993.

 Sin Muhameda. Bošnjak, muslimanske vjere. Otac mu je elektroinstalater. Srednju šumarsku školu završio je u Karlovcu 1988.g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 10.6.1993. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Komparativna analiza debala glavnih vrsta drveća u NPŠO Dotršćina".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM