HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9522
ime JALUŠIĆ, Bruno
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9522)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 7. 1957.Varaždin
apsolvirao1980.
diplomirao25. 2. 1981.
umro2015.Varaždin Sin Stjepana i Anice r. Alagić. Hrvat, rimokatolik. Roditelji
 su mu bili službenici. Osnovnu školu završio je 1972., a gimnaziju 1976.g., obje u Varaždinu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 25.2.1981.
 Nakon pripravničkoga staža revirnik je za privatne šume, pa revirnik u državnim šumama i kratko vrijeme radi u taksaciji. Od 1981.g. zaposlen je u Šumariji Varaždin kao revirnik u državnim šumama.
 Bavi se stručnim i informativnim pisanjem. Povremeno se javlja u listu "Hrvatske šume" u rubrici "Zanimljivosti", a zajedno s ing. Majerom napisao je i objavio članak "Freatofilne šumske vrste ugrožene padom razine podzemnih voda u okolišu hidrocentrale >Varaždin<" (Radovi, Vol. 27, br. 1:43-53, Šumarski institut Jastrebarsko), Zagreb 1992.

 *** ŠIB 1996., s. 37, 65.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM