HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9524
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9524)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1985.
diplomirao1986.

član HŠD ogranak
Bjelovar

24.04.1986

UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Miroslava i Slave r. Prelac. Hrvat, katolik. Potječe iz poljodjelsko - radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Novoj Raci 1974., a gimnaziju u Bjelovaru 1978.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1986.
 Od 1986. do 1991.g. bio je zaposlen u Upravi šuma Bjelovar, a od 1991. radi kao revirnik u Šumariji Veliki Grđevac. Živi u rodnoj Slovinskoj Kovačici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM