HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9543
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1982.
diplomirao1983.

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Marice r. Nikolić. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Sikirevcima 1969., a Srednju šumarsku u Delnicama 1973.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1983.
 Radio je najprije kao šumarski tehničar 1974. u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci, a zatim se upisao na studij. Po završetku Fakulteta zapošljava se u Šumskom gospodarstvu Zagreb, u Šumariji Zagreb. Obavljao je razne poslove u struci: najprije je dvije i pol godine radio u Sekciji za uređivanje šuma, zatim je u Šumariji Zagreb bio tri godine referent za privatne šume i uzgajanje šuma, poslije toga dvije je godine kao referent za iskorišćivanje šuma. U Šumariji Zagreb bio je i jednu godinu revirnik. Posljednjih pet godina pomoćnik je upravitelja Šumarije Zagreb, u Upravi šuma Zagreb.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM