HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9548
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1974.
diplomirao23. 6. 1975.

 Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 23.6.1975.
 Prema nepotpunim podacima, bio je nakon ustrojstva "Hrvatskih šuma" upravitelj Šumarije Lipovljani do 1.7.1995. Ostale podatke nije poslao.

 *** Šum. list 1-2,8.64.
 *** Poslovno izvješće 1995., Hrvatske šume, Zagreb 1996., s. 62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM