HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID955
ime J., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     


lokacija


član HŠD ogranak
Split

1994

zu-mirovina

šumarski tehničar

 Zaposlen je u «Hrv. šumama UŠP Split, Šumarija Knin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM