HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9550
ime JELEN, Danka
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9550)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena27. 3. 1954.Split
apsolvirala1976.
diplomirala1977.Šumarski fakultet Sarajevo
karijera1. 4. 1978.ŠG Koprivnica Bugojno /BiH/projektant-doznačar
15. 6. 1992.UŠP SplitGPO, taksator, na određeno
15. 10. 1994.Šumarija Hvarrevirnica, upraviteljica
umirovljena4. 2019.
umrla5. 9. 2019.Hvar Kći Ante i Tereze r. Sinovčić. Hrvatica, katolkinja. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završila u Splitu 1969., a Poljoprivrednu srednju Školu - vrtlarski smjer, u Kaštel-Štafilić -Nehaj l973.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, gdje je i diplomirala 1977.
 Nakon diplomiranja prvo mjesto zaposlenja bilo joj je u Bugojnu (BiH) u Šum. gospodarstvu "Koprivnica". Radila je kao projektant-doznačar od 1.4.1978. do 1.4.1992.
 Početkom rata u BiH vratila se s obitelji u Split, gdje je pokušala naći posao u struci. Primljena je u JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Split u radni odnos kao građansko-pravna osoba (GPO) 15.6.1992. Na poslovima pomoćnog taksatora radila je do 1.9.1993. Poslije toga radila je na određeno vrijeme kao taksator u
 Službi uređivanja šuma u Upravi šuma Split (1.9.1993.-15.10.1994.). Konačno je primljena i u stalni radni odnos u istoj Upravi od 15.10.1994., ali kao revirnik u Šumariji Hvar. Odlaskom tadašnjeg upravitelja Šumarije Hvar u mirovinu, imenovana je za upravitelja.
 Uz potporu "Hrvatskih šuma" škol. g. 1995.-96. upisala je poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu iz znanstvenoga područja "Oblikovanje parkovnih i rekreacijskih objekata".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Mirko Crnčević: Danka Jelen (1954. – 2019.), ŠL 11-12/2019, s.610 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM