HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9551
ime JELENČIĆ, Vladislav
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9551)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 9. 1885.Čazma
apsolvirao1921.
diplomirao1922.
umro20. 5. 1975.Andrijevci /Slav. Brod/

 Nakon sto se vratio iz I. svjetskog rata, završio je studij Šumarstva na Gospodarsko - Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1922.
 Kraće vrijeme radio je te godine u mjerničkoj kancelariji Prohaska u Čazmi, a potom kod Drvne industrije "Slaveks" u Slav. Brodu. G. 1923. dobio je mjesto u Gospodarskom uredu brodske imovne općine Vinkovci. Do II. svjetskog rata bio je upravitelj Šumarije Trnjani, Otok i Slav. Brod., a za II. svjetskog rata radi u ravnateljstvu šuma u Vinkovcima. Po završetku
 II. svjetskog rata službuje kraće vrijeme u Šumariji Rajić kod Novske, a potom opet u Vinkovcima kao nastavnik Lugarske škole od 1946.g. do ukidanja te škole, kad prelazi u Šum. gospodarstvo "Spačva". Kad je Gospodarstvo rasformirano ing. Jelenčić prelazi u Šumarski inspektorat u Vinkovcima. Nakon ponovne reorganizacije Šumarske službe, radi u Sekciji za uređivanje šuma Vinkovci kao taksator, gdje je i umirovljen 18.5.1958.
 Kao veoma savjestan i stručan Šumar i u mirovini radi još niz godina na uređajnim radovima na području Šum. gospodarstva Vinkovci i Slav. Brod. Pedeset godina radio je u šumama istočne Slavonije. Na svim radnim mjestima isticao se niz godina i kao uzgajač šuma i kao vrstan organizator iz iskorišćivanja šuma u vlastitoj režiji Šumarstva, kao dobar uređivač šuma i kao nastavnik nižeg Šumarskog stručnog osoblja.
 Prigodom proslave stote obljetnice Šumarstva jugoistočne Slavonije dobio je (1974.) posebno priznanje Šum. gospodarstva Slav. Brod. Umro je u 80. godini života.

 Borošić, J:. ŠIS, s. 5, 66, 99,143.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LUCARIĆ, Tomo: Ing. V. Jelenčić, ŠL 7-10/1975, s.399 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM