HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9554
ime J., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1972.
diplomirao1973.

 Sin Ivana i Ane r. Samardžić. Hrvat, katolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Starim Mikanovcima 1963., a Gimnaziju "Braca Ribar" u Đakovu 1967.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1973.
 Nakon diplomiranja, podnio je molbu za pripravnika u ŠG "Hrast" Vinkovci, ali molba mu je odbijena. Tek 13.5.1974. primljen je u Šumariji Đakovo, ŠG Osijek na određeno vrijeme - do 29.7.1974. Radio je na poslovima uređivanja šuma u Gosp. jedinici Sjeverni Dilj "B".
 U jesen iste godine odlazi na odsluženje vojnog roka i u Karlovcu završava školu rezervnih časnika.
 U listopadu 1975. primljen je na radno mjesto pripravnika inženjera šumarstva u Šumariji Đakovo, a po završetku pripravničkog staža raspoređen je na radno mjesto referenta za uzgoj i zaštitu šuma. Iz obiteljskih razloga u rujnu 1978. prelazi u Šumariju Cerna, ŠG "Hrast" Vinkovci, na posao organizatora izvršenja plana, snimanje normi i stručnih evidencija.
 U lipnju 1979. raspoređen je na radno mjesto rukovoditelja organizacije i izvršenja plana poslovanja i proizvodnje u djelatnosti uzgoja šuma Šumarije Cerna. Sukladno novom ustrojstvu ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci provedenom tijekom 1985. ing. Jelić postavljen je za upravitelja PJ Cerna OOUR-a Uzgoja i zaštite šuma "Hrast" Vinkovci.
 Od osnutka JP "Hrvatske šume" 1990. upravitelj je Šumarije Cerna, a od veljače 1993. radi na mjestu pomoćnika upravitelja RJ "Promet" u Vinkovcima.
 U vrijeme najjače agresije na Republiku Hrvatsku kao dragovoljac djelatno je sudjelovao u obrani Domovine i za to je odlikovan Spomenicom Domovinskoga rata 1990.-1993.
 Bio je član DIT-a šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a sada je član Hrvatskoga šumarskoga društva i član Hrvatske demokratske zajednice te je vijećnik Gradskoga vijeća Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM