HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9557
ime J., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9557)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1985.
diplomirao1986.

 Sin Marka i Nade r. Šuvakovic. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji poljodjelaca. Osnovnu je školu završio u rodnom Lipovcu 1976., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1980.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1986.g. iz znanstvenog područja zaštita prirode.
 U struci je otpočeo raditi 1.12.1986. kao pripravnik u Šumariji Vrbanja. Od 1.2.1988. do 1.7.1989. radio je u Šumariji Vukovar kao stručni suradnik za iskorišćivanje šuma. Od 1.7.1989. u Šumariji je Otok na mjestu stručnog suradnika za mehanizaciju, a od 1.10.1992. radi u Službi za uređivanje šuma u Upravi šuma Vinkovci. Od 1.7.1995. radi na mjestu upravitelja RJ "Promet", Vinkovci.
 Od stručnih udruga član je Hrvatskoga Šumarskog društva, a od političkih član je Hrvatske demokratske zajednice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM