HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9559
ime JENGIĆ, Pavao
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9559)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao1970.

 Sin Jakova i Jelke r. Kosović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu je Školu završio u Virovitici 1958., a gimnaziju 1963., također u Virovitici.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1970.
 Od 1972. do 1974. bio je pripravnik u Šumariji Virovitica, a od 1974. do 1979. radio je kao referent transporta u istoj Šumariji. Nakon toga, do 1990.g. referent je iskorišćivanja šuma u Šumariji Virovitica, a od 1991. revirnik je u istoj Šumariji.
 Član je Hrvatskoga Šumarskog društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM