HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9561
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9561)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ramljani

 Šumarstvo je učio na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima.
 Školovanje je završio 1895. i odmah se zaposlio u struci 7.11.1895. Državni je ispit položio u Zagrebu 1898. Kao visi savjetnik bio je zaposlen u direkciji šuma Zagreb od 18.8.1931. Duže vrijeme radio je u Lici, zatim u N. gradiški.
 Bio je član i odbornik Jugoslavenskoga šumarskog udruženja, a u popisima članova HŠD vodi se 1940. i 1943. kao član u mirovini.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 19, 39, 85,143.
 *** Šum. nastava, s. 53.
 *** ŠL 2000., s. 708.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM