HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9566
ime JINDRA, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, Šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9566)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 6. 1910.Požega
apsolvirao1936.
diplomirao1937.
umro18. 5. 1993.Osijek

 Sin Franje i Eugenije r. Herzl. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Požegi 1921., a klasičnu gimnaziju, isto u Požegi, 1929.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1937.
 Diplomiravši, zaposlio se kao Šumarski vježbenik (1939.) kod Kotara Požega. Od 1941. do 1945.g. bio je upravitelj Šumarije Trnjani (Slav. Brod), a od 1945. do 1951. zaposlen je u Šumarskoj upravi Općine Orahovica, a tada je postavljen za upravitelja šumarije Slatina. Na tome mjestu ostaje do 1958. godine kad biva premješten u Poslovni savez u Osijek (1958.-1961.). Naredne dvije godine radi u Šumskom gospodarstvu Osijek (1961.-1963.), a zatim prelazi u Privrednu komoru Osijek, gdje se zadržao do 1967.
 Od 1967. do 1971.g. bio je šum. inspektor Kotara Osijek, a od 1971. do umirovljenja 1979. šum. inspektor Općine Osijek. Bio je član DIT šumarstva i drvne industrije Hrvatske.

 *** Branko Jindra, dipl. ing. šumarstva (1910.-1993.). In memoriam. ŠL 11-12, 1993., s. 580-581.
 *** HŠD 1996., s. 437, 440.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: BRANKO JINDRA, dipl. inž. šum., ŠL 11-12/1993, s.580 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM