HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9569
ime J., Božo
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9569)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1962.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
magistrirao19. 2. 1992.Šumarski fakultet u Zagrebu

 Završio je Šumarsku školu u Karlovcu 1962. godine.
 Prema nepotpunim podacima radio je u poduzeću "Zelenilo".
 Postigao je stupanj magistra šumarskih znanosti na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu dne 19.2.1992. iz područja oblikovanje parkovnih površina.
 Nije diplomirao na Šum. fakultetu u Zagrebu, pa nam ostali podaci nisu dostupni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM