HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9574
ime J., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9574)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1990.
diplomirao1991.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1993

Šumarija Strizivojna

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Marice r. Nikolić. Hrvat, katolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je Školu završio u Gradištu 1981., a srednju Šumarsku u Karlovcu 1985.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1991.g. iz područja uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj ograđivanja na kvalitetu obnove sastojina hrasta lužnjaka na području Šumarije Županja".
 Poslije diplomiranja pripravnički je staž obavio u Šumariji Cerna, Uprava šuma Vinkovci (11.5.1992.-10.5.1993.), a stalni radni odnos zasnovao je 1.6.1993. u istoj Šumariji na mjestu revirnika Gospodarske jedinice "Banov dol".
 Poslijediplomski znanstveni studij upisao je 1995.g. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, iz usmjerenja uzgajanje šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM