HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9576
ime J., Branimir
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9576)   IZMJENE         ISPISlokacija

magistrirao19. 9. 1980.Šumarski fakultet u Zagrebu Stupanj magistra znanosti postigao je 19.9.1980. na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu iz područja iskorišćivanje šuma, Završivši poslijediplomski studij i napisavši i obranivši magistarski rad.
 Budući da na Šum. fakultetu u Zagrebu nije diplomirao, ostali podaci o njegovom školovanju, studiju i radu nisu nam dostupni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM